Vedlikehold:


Hvor ofte skal man rense/støvsuge hovedfilteret?

Det er avhengig av miljøet den står i, men vi anbefaler at man undersøker/støvsuger hovedfilteret hver 6 måned. En god regel er at man renser/støvsuger filteret hver gang man har en storrengjøring, eller minst 2 ganger pr år.
Står luftrenseren i svært forurenset miljø bør man rense/støvsuge det ofte- minst en gang hver 3 måned.

Hvor ofte må forfilter/kullfilter renses/støvsuges?

Står luftrenseren i et hjem eller på et kontor skal man rense/støvsuge det hver 3 måned. I mer forurensede miljøer bør man rense/støvsuge det hver måned.  Firmawebben - Webløsninger som passer deg!
Siden er generert på 0,031 sekunder.