Elektroniske feller lader partikler, enten positivt eller negativt med 800V under steg en. Under det andre steget, fanges ladede partikler i et samlingskammer og trekkes til en serie av motsatt ladede innsamlingsplater.

Den umiddelbare effektiviteten er god, men effektiviteten reduseres raskt når innsamlingsplatene blir skitne. Effekten kan ofte falle fra en MERV 8 innen en ukes bruk av enheten.

Cellene trenger å bli vasket minst en gang i måneden
Dette er ikke mekaniske filtre og effekten varierer dramatisk, så MERV klassifiseringen kan ikke brukes. I gjennomsnitt vil omlag 50% av alle partikler passere gjennom elektrostatiske støvfeller.


Referanse:
http://www.healthway.com/info/emf.html  Firmawebben - Webløsninger som passer deg!
Siden er generert på 0,031 sekunder.