HealthWay påvirker kontinuerlig utviklingen av produkter for forbedret inneluftkvalitet, sist med introduksjonen av EMF-filtreringssystem, eksklusivt registrert hos FDA med EMF-luftrensing for hjem og kontor. EMF-filtreringssystem (EMF = Enhanced Media Filtration / forhøyet mediefiltrering) hever kvaliteten på inneluft til et nytt nivå for begrepet “ren luft”. I tillegg til å stanse partikler på en mer effektiv måte enn HEPA-filtrering, destruerer EMF-filtreringssystemet mikroorganismer i luften som filtreres. Mengden forurensing og mikroorganismer i luften vi puster inn er et stadig økende helseproblem. HealthWays EMF-filtreringssystem gir deg kontroll med problemet ved å destruere mikroorganismene. Kliniske tester dokumenterer en destruksjonsgrad for mikroorganismer på 94-100%. Testene er tilgjengelig på forespørsel.

100% frisk luft

HealthyWays nye transportable luftrenser representerer den mest positive utviklingen av filtreringssystemer på mange år. Om du ønsker å redusere dine allergi-/astmasymtomer eller er bekymret for mikroorganismer som virus og bakterier som spres i luften, er HealthWay luftrenser med det patenterte EMF-filtreringssystemet et utmerket valg. (EMF = Enhanced Media Filtration / forhøyet mediefiltrering)  Firmawebben - Webløsninger som passer deg!
Siden er generert på 0,016 sekunder.