HealthWays EMF-filtreringssystem

Det patenterte filtreringssystemet er resultatet av et forskningsprosjekt hvor hovedfokuset var å fange opp biologiske forurensninger, det vil si problemer i forbindelse med bakteriologisk krigføring. Ferdig utviklet ble systemets bruksområde utvidet til å omfatte “Rene rom” i produksjonsprosesser – der luften i arbeidsrommet må være helt fri for partikler og mikroorganismer. HealthWay fikk eneretten til å benytte dette filtreringssystemet i sin nyeste luftrenser utviklet for forbrukermarkedet. EMF-filtreringsystemet er sertifisert for å stoppe partikler på 0.3 mikron. Selv om EMF er perfekt til å stoppe partikler, er det mest revolusjonerende med det patenterte filtreringssystemet at det destruerer mikroorganismer i luften - som virus, bakterier, mugg og soppsporer. Dette er det klart beste luftrensesystemet som finnes for hjemmet, jobben, skolen og andre innendørsmiljøer.

Hvordan fungerer EMF

Som nevnt er ikke EMF et filter, men et filtreringssystem. EMF-filtreringssystemet, inneholder et filtermedia som stopper partikler og samler mikrorganismer. Det er her den patenterte teknologien kommer inn. I det lukkede EMF-systemet finnes et felt med høy spenning som er aktivt hele tiden. Dette feltet øker kapasiteten på filtermediet i systemet slik at det oppnår en effektivitet på hele 99.99% av forurensninger med størrelse på 0.3 mikron.

Det spesielle med systemet er feltet med høy spenning som destruerer mikroorganismer, som virus, bakterier, mugg- og
soppsporer i luften. Det er dokumentert destruksjon i størrelsesorden 94-100% av aktive mikroorganismer i luften.

EMF-filtreringssystemet er et 100% lukket system, dette gjør at all luft som suges inn i systemet behandles. Det patenterte luftgjennomstrømmings designet i systemet oppfyller dagens standard til lydnivå og effektivitet.
Luftrenserens 360 graders innsuging i bunnen, gjør den ekstra plasseringsvennlig. Luften suges inn i av et kraftig viftesystem, og styres opp mot EMF-filtersystemet. Viftesystemet omdirigerer luften to ganger før luften sendes
inn i filtersystemet. Resultatet av dette er at luftstrømmen spres naturlig og fordeles jevnt i systemet. Dette betyr mindre støy! HealthWay er vesentlig mer stillegående enn andre luftrensere.

Resultatet er et veltilpasset filtreringssystem for personer med allergi-/astmaplager og for alle som er opptatt av å beskytte sitt innemiljø mot forurensning, partikler og mikroorganismer.

Den som har fokus på egen helse og luftkvalitet bør plassere en luftrenser der man oppholder seg mest, i hjemmet. Det er fornuftig å tenke på arbeidsplassen også, hvor de fleste oppholder seg 7-8 timer daglig.  Firmawebben - Webløsninger som passer deg!
Siden er generert på 0,016 sekunder.